Ai thanh tra “Thanh tra Chính phủ”?

Người Phụ nữ này muốn bày tỏ bức xúc với thiên hạ là chủ yếu? Bởi vì không thể có ai tại đất nước này có thể giúp bà được!

Người Phụ nữ này muốn bày tỏ bức xúc với thiên hạ là chủ yếu? Bởi vì không thể có ai tại đất nước này có thể giúp bà được!

ncphuong – Tổ chức bộ máy Nhà nước theo cách “tam quyền phân lập” là cách đảm bảo cải tiến không ngừng chất lượng hoạt động quản lý Nhà nước. Bởi vì, “tam quyền phân lập” vừa giúp hạn chế quyền hạn của các cơ quan Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, lại vừa khiến cho mỗi cơ quan đó chỉ có thể nhân danh lẽ phải, nhân danh công lý và vì sự tiến bộ xã hội để ra quyết định. Trong điều kiện đó, cơ quan Tư pháp (Viện Kiểm Sát, Tòa án) sẽ là người thanh tra và xử lý  “Thanh tra Chính phủ”.

Cũng vẫn câu hỏi: Ai thanh tra “Thanh tra Chính phủ”? Nhưng trong bộ máy Nhà nước độc tài, không chấp nhận “tam quyền phân lập” thì người ta sẽ không thể nào biết ai chịu trách nhiệm thanh tra, xử lý “Thanh tra Chính phủ”. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ với tư cách là một cơ quan trực thuộc Chính phủ sẽ chỉ rốt ráo thanh tra những vụ việc được xem như “ăn không chịu chia” của các tổ chức, cá nhân, hay được sử dụng để ‘đánh bóng mình’ và dìm ai đó xuống mà thôi. Còn những vụ việc liên quan đến người đứng đầu Chính phủ như Thủ tướng, Phó Thủ tướng thì Thanh tra Chính phủ không thể thanh tra, xử lý họ được.

Như đã từng nói trong bài Quyền lừa dối, con người chứa đựng cả những phẩm chất tốt và phẩm chất xấu, điều kiện môi trường sẽ quyết định sự phát triển hay tàn lụi của những phẩm chất ấy: khi người ta có quyền nói dối, quyền giết người, cướp của,… thì người ta dễ dàng làm việc đó, vì vậy thói hư tật xấu của xã hội sẽ phát triển; Còn khi người ta không có quyền làm việc xấu thì thói hư tật xấu cũng khó phát triển. Chuyện này “xưa như trái đất” và người dân nào cũng hiểu.

Vì vậy, ba vấn đề mấu chốt cần thực hiện nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động quản lý Nhà nước là: (1) Mọi cơ quan Nhà nước đều không thể vì lợi ích của bất kỳ đảng phái chính trị nào để hành động; (2) Đảm bảo Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp phải độc lập với nhau; (3) Phải giới hạn quyền lực của các cơ quan Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Việc giới hạn quyền lực, tự nó sẽ buộc phải làm rõ quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của hệ thống các cơ quan này.

Lý thuyết quản lý ủng hộ Thanh tra độc lập và Hạn quyền

(1) Hạn chế quyền lực (2) Đảm bảo độc lập của cơ quan Thanh tra (3) Tam quyền phân lập là những nguyên tắc cơ bản của quản lý...

PDCA là hoạt động cơ bản nhất trong mọi hoạt động quản lý, đó là mô hình hữu ích cho cải tiến quản lý

Nếu như mục tiêu của hoạt động quản lý là làm cho sự thực hiện mỗi ngày một tốt hơn, thì Thanh tra là một trong 4 hoạt động cơ bản, hay 4 bước của mọi quá trình quản lý, đó là: (1) Lập kế hoạch (P); (2) Tổ chức thực hiện (D); (3) Thanh tra, kiểm tra (C); (4) Cải tiến (A). Bốn bước đó có sự sắp đặt trước sau theo thời gian và theo tiến trình thực hiện công việc: P => D => C => A => P =>… sự tiếp nối và tiếp diễn không ngưng nghỉ các bước đó sẽ giúp cho hoạt động quản lý mỗi ngày một tốt hơn lên.

Nhưng, hoạt động quản lý sẽ chỉ tốt hơn lên, nếu như những người làm công tác Thanh tra độc lập về quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi với những người chịu trách nhiệm Lập kế hoạch, Tổ chức thực hiện và Cải tiến. Nguyên tắc độc lập nói trên chưa bao giờ thay đổi, kể từ ngày người ta biết cách khái quát hóa mọi hoạt động quản lý thành các hoạt động cơ bản PDCA (do Kỹ sư Điện tử người Mỹ Walter Andrew Shewhart đưa ra vào năm 1927 và Tiến sỹ W. Edwards Deming hoàn thiện nó vào năm 1953).

Nguyên tắc độc lập giữa các hoạt động cơ bản của quản lý, tự nó, sẽ thủ tiêu sự lạm quyền và tập quyền quá lớn cho một nhóm đối tượng nào đó. Bởi vì, nếu ai đó vừa có quyền làm việc gì đó lại vừa có quyền kiểm tra chất lượng của việc làm thì anh ta đã vi phạm nguyên tắc độc lập giữa các hoạt động quản lý rồi.

Tất nhiên, những việc làm cụ thể do một người thực hiện thì không thể tổ chức một bộ máy kiểm tra ‘độc lập’ được, họ phải tự kiểm tra công việc của mình, ví du: một cô Văn thư đánh máy một văn bản; một bà Nội trợ có nhiệm vụ mua thức ăn và nấu ăn,… thì họ phải tự kiểm tra chất lượng công việc của mình, cho dù quá trình triển khai công việc cũng bao gồm tuần tự các bước PDCA như những hoạt động có nhiều người cùng tham gia.

15/4/2013

ncphuong

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s